Kilka informacji o znakach towarowych

 

Znaki towarowe to temat, który nie powinien być bagatelizowany. Nie raz przekonał się o tym przedsiębiorca, którego logo firmy zostało użyte przez konkurencję albo gdy inny podmiot, który jest właścicielem znaku towarowego, zwrócił się do niego o to, by przestał używać jego znaku.

znak towarowy

 

Zgodnie z definicją, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które da się przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Może to być przykładowo wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, ale też melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Prawo chroni zarejestrowany znak towarowy, który po rejestracji przysługuje jedynie jego właścicielowi.

 

Przepisy przewidują kilka sytuacji, kiedy użycie cudzego znaku towarowego nie powinno stwarzać problemu. Między innymi ochrona znaku towarowego nie rozciąga się na oferowanie do sprzedaży lub dalsze wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Polski przez właściciela znaku lub za jego zgodą.

 

Weźmy za przykład samochód, który kupujemy jako nowy w autoryzowanym salonie. Po jakimś czasie chcemy go zmienić. Wystawiamy więc na portal aukcyjny ogłoszenie o jego sprzedaży, wskazujemy nazwę i robimy zdjęcia z widocznym logo marki. Logo to prawdopodobnie stanowi zarejestrowany znak towarowy. W takiej sytuacji zazwyczaj możemy korzystać ze znaku towarowego tj. logo marki samochodu, gdyż pojazd oznaczony tym znakiem został już wcześniej wprowadzony do obrotu przez uprawnionego do tego znaku, a my tylko informujemy jaki produkt chcemy sprzedać. Trzeba pamiętać jednak, że każda sytuacja jest inna. Przykładowo jeśli samochód został przez nas przekształcony, właściciel może sprzeciwić się używania w tej sytuacji jego znaku towarowego, gdy stwierdzi, że zagraża to jego renomie.

 

 

Kiedy wykorzystanie cudzego znaku towarowego może być uznane za niedopuszczalne? Posłużmy się kolejnym przykładem. Jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi komis samochodowy. Postanowiłeś ograniczyć swoją działalność tylko do sprzedaży pojazdów kilku marek, w związku z czym zamawiasz duży baner z niewielką nazwą twojej firmy, za to z dużymi logami marek, których samochody sprzedajesz. Loga zajmują większość powierzchni baneru i są na tyle duże, żebyś miał pewność, że każdy potencjalny klient je zauważy. Po jakimś czasie odzywa się do ciebie właściciel znaków towarowych stanowiących logo marek, które znajdują się na twoim banerze i domaga się abyś przestał się nimi posługiwać, czy słusznie?

 

Używanie cudzego znaku towarowego nie może wprowadzać w błąd, także co do powiązań gospodarczych pomiędzy właścicielem znaku towarowego, a podmiotem, który go używa, co może mieć miejsce w opisanym przykładzie komisu samochodowego. Potencjalni klienci mogą odnieść wrażenie, że jest to autoryzowany komis danej marki, a nie „jakikolwiek” komis. Użycie znaku towarowego w taki sposób może zostać uznane za „pasożytowanie” na znaku, będącym własnością kogoś innego, a przez to uzyskiwanie nienależnej korzyści jedynie z uwagi na renomę cudzego znaku, z którego korzysta się bez zezwolenia. Właściciel znaku może też stwierdzić, że taki sposób użycia znaku narusza jego renomę.

 

Podsumowując, nie zawsze da się na „pierwszy rzut oka” określić, czy wykorzystanie cudzego znaku towarowego jest w danej sytuacji dozwolone, dlatego zawsze warto dobrze to przemyśleć zanim sięgniemy po cudzy znak towarowy. Z kolei jeśli pracujemy nad renomą swojej marki, warto rozważyć rejestrację znaku towarowego, a tym samym zapewnienie sobie ochrony prawnej nazwy, grafiki czy też logo. Opisane w tym artykule sytuacje to jedynie nieliczne przykłady, kiedy kwestia znaków towarowych może okazać się istotna.

 

Autor: adwokat Aleksandra Idzik-Hola, Kancelaria Adwokacka, Bielsko-Biała